Czym jest zdrowie ?

Kiedy myślimy o zdrowiu najczęściej myślimy o braku chorób, o tym , że nic nam nie dolega. Tymczasem definicja zdrowia – ogłoszona w roku 1947 przez Światową Organizację Zdrowia jest dużo szersza. Według niej zdrowie to nie tylko brak  chorób lub niepełnosprawności, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. Tak rozumiane zdrowie zależne jest od wszystkiego co nas otacza i co nas dotyczy , zależy od wielu czynników wpływających na nas przez całe życie. Wszystkie te czynniki podzielono  na określone grupy i nazwano polami zdrowia (dokonał tego w swoim raporcie w roku 1974 Marc Lalond minister zdrowia Kanady).

Co to jest zdrowie,mapa lalonda

Największy wpływ na nasze zdrowie( 53% ) ma styl życia jaki prowadzimy. Trzeba tu wymienić takie elementy jak :

 • unikanie używek (alkohol, nikotyna , narkotyki, leki)
 • pozytywne praktyki zdrowotne (aktywność fizyczna, higiena osobista i otoczenia)
 • sposób odżywiania się
 • zachowania prewencyjne (badania lekarskie, samokontrole)
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • bezpieczne zachowania np. bezpieczne prowadzenie samochodu
 • życie seksualne

Kolejna grupa czynników działająca na nasze zdrowie(21%) to środowisko fizyczne. Korzystny wpływ wywiera oczywiście czyste powietrze i czysta woda, ale również bezpieczna i spokojna szkoła, praca lub miejsce zamieszkania.

Tylko w 16% nasze zdrowie zależne jest od czynników genetycznych.

W najmniejszym stopniu (10%) zdrowie – nie mylić z leczeniem chorób – zależy od opieki zdrowotnej, jej struktury,  organizacji, funkcjonowania czy też dostępności  do świadczeń medycznych i ich jakości.

Pola zdrowotne są wyrazem pewnego całościowego spojrzenia na nasze zdrowie, które traktuje człowieka jako „całość” i jednocześnie „część całości” (środowisko i otoczenie). Na tę całość składają się cztery wymiary zdrowia powiązane ze sobą :

 • zdrowie fizyczne : prawidłowe funkcjonowanie organizmu, wszystkich jego układów i narządów
 • zdrowie psychiczne : umysłowe i emocjonalne
 • zdrowie społeczne : prawidłowe relacje z ludźmi
 • zdrowie duchowe : wierzenia, religia, zasady i zachowania

To co tutaj napisano tak naprawdę wiemy od dawna. „ w zdrowym ciele  – zdrowy duch „ to powiedzenie znane chyba wszystkim.

Pamiętajmy więc : najwięcej zależy …od nas samych.

Speak Your Mind

*